MED-INTEGRO
informācija par projektu
2021-1-SK01-KA220-VET-000025107
TĪMEKĻA PLATFORMA UN MOBILĀ LIETOTNE
ĀRZEMJU ĀRSTIEM, ZOBĀRSTIEM, MEDMĀSĀM UN FARMACEITIEM
sadarbības partnerības profesionālās izglītības un apmācības jomā
 • Projekta nosaukums
  MED-INTEGRO
 • Projekta darbības ilgums
  01.11.2021 - 01.11.2024
 • Projekta akronīms
  Tīmekļa platforma un mobilā lietotne ārzemju ārstiem, zobārstiem, medmāsām un farmaceitiem
 • Finansē
  Slovākijas Akadēmiskā starptautiskās sadarbības asociācija (SAAIC)
 • Projekta numurs
  2021-1-SK01-KA220-VET-000025107
 • Programma
  Erasmus+
 • Projekta partneri
  iCan s.r.o. (Slovākija)
  Threshold Training Associates s.r.o. (Čehija)
  Biedrība Eurofortis (Latvija)
  Medzinárodná asociáciá lekárov a zdravotníkov na Slovensku (Slovākija)
 • Projekta koordinators
  iCan s.r.o. (Slovākija)
Budžets

Maksimālā dotācijas summa ir EUR 389 251

Projekta rezultāti:
Projekta galvenais mērķis ir izveidot tīmekļa platformu un mobilo lietotni, kurā būtu iekļauti visi pieejamie profesionālie didaktiskie materiāli medicīnas slovāku/čehu/latviešu valodas mācīšanai tiešsaistes formā un profesionālie materiāli šajās valstīs dzīvojošajiem ārvalstu veselības aprūpes speciālistiem.

Projekta rezultātu noteikšanas ietvaros platformu un lietotni testēs 15 ārsti, 15 medmāsas, 15 zobārsti un 15 farmaceiti katrā no valstīm. Testēšana notiks tiešsaistē, un tai būs 4 posmi, kā arī mācību kurss. Testēšana un platformas izstrāde notiks paralēli. Daļa mācību materiālu ietvers arī metodikas izstrādi skolotājiem, kas specializējas medicīniski orientētu slovāku/čehu/latviešu un profesionālo priekšmetu tiešsaistes apmācībā.

Kad būs izveidots platformas 1. posms un mobilā lietotne, sāksies tiešsaistes sagatavošanas kursa pirmā posma testēšana. Paralēli tiks uzsākts darbs pie 2. fāzes tehniskās un satura izstrādes. Pēc katras fāzes testēšanas, pamatojoties uz atsauksmēm, komentāriem un ieteikumiem, platforma un mobilā lietotne tiks pārveidota. Tīmekļa vietne un mobilā lietotne būs savstarpēji saistītas.

Platformā būs pieejama informācija par katru no iesaistītajām valstīm - informācija par diploma atzīšanas iespējām, informācija par sagatavošanas valodu kursiem un, protams, mācību materiāli, kas tiks publicēti tiešsaistē un būs pieejami. Projekta laikā tiks izstrādāta metodika skolotājiem par to, kā mācīt tiešsaistē, izmantojot šos materiālus, kas arī pakāpeniski tiks pārbaudīta un pielāgota atbilstoši skolotāju atsauksmēm un ieteikumiem. Šobrīd mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai šī metodika tiktu pielāgota mācīšanai tiešsaistē, jo aizvien vairāk kursu tiek pasniegti tiešsaistē un skolotājiem bieži trūkst materiālu, lai tos pasniegtu.

Projekta laikā tiks izveidots arī pamācības materiāls studentiem, lai viņi zinātu, kā pareizi sagatavoties eksāmenam.

Pēdējais rezultāts ir pētījuma izveide, kurā tiks atspoguļots veselības nozares stāvoklis, un, pamatojoties uz iegūto informāciju, tiks sagatavoti priekšlikumi pasākumiem Slovākijas Republikas valdībai.
PARTNERI