MED-INTEGRO
informace o projektu
2021-1-SK01-KA220-VET-000025107
WEBOVÁ PLATFORMA A MOBILNÍ APLIKACE
PRO ZAHRANIČNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍ LÉKAŘE, ZDRAVOTNÍ SESTRY A FARMACEUTY
partnerství pro spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
 • Název projektu
  MED-INTEGRO
 • Trvání projektu
  01.11.2021 - 01.11.2024
 • Zkratka projektu
  Webová platforma a mobilní aplikace pro zahraniční lékaře,
  zubní lékaře, zdravotní sestry a farmaceuty
 • Financování
  Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
 • Číslo projektu
  2021-1-SK01-KA220-VET-000025107
 • Program
  Erasmus+
 • Partneři projektu
  iCan s.r.o. (Slovensko)
  Threshold Training Associates s.r.o. (Česká republika)
  Biedrība Eurofortis (Lotyšsko)
  Medzinárodná asociáciá lekárov a zdravotníkov
  na Slovensku (Slovensko)
 • Koordinátor projektu
  iCan s.r.o. (Slovensko)
Rozpočet

Maximální výše grantu je 389 251 EUR

Výstupy projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvořit webovou platformu a mobilní aplikaci, která by obsahovala všechny dostupné odborné didaktické materiály pro výuku medicínského slovenského/českého/lotyšského jazyka v online podobě a odborných materiálů, pro cílovou skupinu zahraničních zdravotnických pracovníků žijících v těchto zemích.

Součástí vytváření výsledků projektu bude i testování platformy a aplikace 15 lékaři, 15 zdravotními sestrami, 15 zubními lékaři a 15 faremaceuty v každé ze zemí. Testování bude probíhat online a bude mít 4 fáze, stejně jako odborný přípravný kurz. Testování a vývoj platformy budou probíhat souběžně. Součástí učebních materiálů bude také vytvoření metodiky pro učitele specializující se na online výuku pro lékařsky orientovanou slovenštinu/češtinu/polštinu a odborné předměty.

Po vytvoření 1. fáze platformy a mobilní aplikace se spustí testování první fáze online přípravného kurzu. Současně s tím se však začne po technické a obsahové stránce pracovat na vytváření fáze č. 2. Po otestování každé fáze budou na základě zpětné vazby, připomínek a doporučení platfoma i mobilní aplikace upravovány. Webová a mobilní aplikace budou navzájem propojené.

Na platformě budou k dispozici informace pro každou z participujících zemí - informace o možnosti uznání diplomu, informace o přípravných jazykových kurzech a samozřejmě studijní materiály, které budou zveřejněny online a k dispozici. Během celého projektu se bude vyvíjet metodika pro učitele těchto kurzů na online výuku, která bude také postupně testována a upravována podle zpětné vazby a doporučení učitelů. V současné době považujeme za důležité, aby tato metodika byla přizpůsobena k online výuce, jelikož stále více a více kurzů probíhá online a učitelům často chybí podklady jak učit.

V průběhu celého projektu se bude vytvářet i tutoriál pro studenty, aby se dokázali na zkoušku správně připravit.

Posledním z výsledků je i vytvoření studie, která bude refletkovat stav ve zdravotnictví a na základě získaných informací připraví návrh opatření pro vládu SR.
PARTNEŘI