Project NEWS SK

Každomesačné online stretnutia

Desiatky mesačných online stretnutí, na ktorých projektový tím synchronizuje pokrok, získava spätnú väzbu od partnerov, diskutuje o ďalších krokoch a jednoducho sa navzájom podporuje.