Project NEWS SK

MALnS a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave uzavreli Dohodu o vzájomnej spolupráci

V utorok 7. mája 2024 došlo k slávnostnému podpisu Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovensku a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Zvŕšili sa tak rokovania o vzájomnej spolupráci, cieľom ktorej je aktívne sa podieľať na riešení aktuálnych celospoločenských problémov v oblasti zdravotníctva. Touto dohodov vzniká silne profesionálne partnerstvo, hlavne v oblasti prípravy návrhov legislatívnych zmien potrebných pre lepšiu integráciu zahraničných zdravotníkov ale aj vo výskumnej, vzdelávacej a projektovej oblasti.