Project NEWS SK

Začala sa prvá etapa testovania vzdelávacej platformy Med-Integro na Slovensku

Viac ako 100 zahraničných lekárov, farmaceutov, zubných lekárov a zdravotných sestier sa začalo vzdelávať v špecializovanom kurze slovenského jazyka pre zdravotníckych pracovníkov.

Školenie prebieha online a je realizované hlavným partnerom projektu jazykovou školou iCanSchool

MEDINTEGRO je medzinárodný projekt zameraný na zjednodušenie príchodu a integráciu zahraničných zdravotníckych pracovníkov do krajín EÚ a je realizovaný s podporou SAAIC - Erasmusplus SK и Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku.

Podobné testovanie tréningového programu budú v blízkej budúcnosti realizovať aj ďalší účastníci projektu EuroFortis (Lotyšsko) a Jazyková škola Threshold Training Associates (Česká Republika).