Project NEWS SK

Offline stretnutie účastníkov projektu Med-Integro v Prahe (Česká republika)

V dňoch 26. - 27. júna sa v Prahe konalo produktívne stretnutie projektu Med-Integro!

Zástupcovia iCanSchool, EuroFortis, Jazykovej školy Threshold Training Associates, Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku sa stretli, aby diskutovali o vývoji projektu a jeho ďalšom raste.

Cieľom projektu je podporiť zdravotníckych pracovníkov z rôznych krajín pri ich integrácii na Slovensku, v Lotyšsku a v Českej republike.

Počas týchto dvoch dní sa účastníci stretnutia zúčastnili na školení platformy, podelili sa o pokrok v projekte, diskutovali o štruktúre kurzu a dohodli sa na plánoch.

Dohodli sme sa na spoločnej stratégii, spôsoboch ďalšieho rozvoja, spoločných metódach testovania a ďalších.

Stretnutie Med-Integro bolo veľmi produktívne. Ďakujeme Jazykovej škole Threshold Training Associates za prijatie a veľká vďaka patrí všetkým partnerom za takú plodnú prácu.