Project NEWS SK

Zamestnávanie ukrajinských lekárov na Slovensku

MEDINTEGRO v rámci svojho cieľa uľahčiť zamestnávanie a integráciu zdravotníckych pracovníkov z krajín mimo Európskej únie do krajín EÚ vás pozýva na zaujímavé podujatie!

Mnohí zdravotnícki pracovníci zo zahraničia sa už úspešne zúčastnili online kurzov slovenského jazyka pre zdravotnícky personál, ktoré sme pripravili spolu s naším hlavným partnerom - jazykovou školou iCanSchool.

Preto by sme vás radi pozvali na stretnutie, na ktorom sa dozviete viac o praktických a právnych aspektoch zamestnávania ukrajinských lekárov na Slovensku.

Porozprávame sa o:

  • právne postavenie a možnosti v slovenskom zdravotníctve
  • kľúčové aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri uzatváraní zmluvy so zamestnávateľom a príprave na nové pracovné prostredie.

Na stretnutí vystúpi Mgr. Alona Kurotová, PhD., zakladateľka Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku, iCan School, riaditeľka poradenskej spoločnosti Alkur, riaditeľka Nadácie Alony Kurotovej. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť pripraviť sa na svoju budúcnosť v novom lekárskom prostredí!

Kedy a v akom čase?

18. mája 2024 o 13:30 hod.

Kde?

Miesto: Panónska cesta 3604/17, 851 01 Petržalka, kancelária 4, priestor iCan School.

Registrácia je potrebná

Pridajte sa k nám už teraz!

MEDINTEGRO, в рамках своєї місії з полегшення працевлаштування та інтеграції медичних працівників з-поза меж Європейського Союзу в країни ЄС, запрошує вас на цікавий захід!

Багато медичних фахівців із-за кордону вже успішно взяли участь у онлайн-курсах зі словацької мови для медичного персоналу, які розроблені спільно з нашим головним партнером - мовною школою iCanSchool.

Тому ми хочемо запросити вас на зустріч, де ви дізнаєтеся більше про практичні та юридічні аспекти питання працевлаштування українських лікарів у Словаччині.

Поговоримо про:
  • правовий статус і можливості у медичній системі Словаччини
  • ключові аспекти, які варто врахувати при укладанні договору з роботодавцем та підготовці до нової робочої обстановки.

На зустрічі виступить Mgr. Альона Куротова, PhD., засновниця Міжнародної Асоціації лікарів у Словаччині, мовної школи iCan School, директор консалтингової компанії Alkur, керівниця Благодійного фонду Альони Куротової. Не пропустіть цю унікальну можливість підготуватися до свого майбутнього в новому медичному середовищі!

Коли та о котрій?

18 травня 2024 року, о 13:30

Де?

Місце: Panónska cesta 3604/17, 851 01 Petržalka, офіс 4, приміщення iCan School.

Реєстрація обовʼязкова

Долучайтесь вже зараз!