Project NEWS SK

Prvé offline stretnutie účastníkov projektu Med-Integro v Bratislave

Účastníci medzinárodného vzdelávacieho projektu MED-INTEGRO sa stretli v Bratislave. Zástupcovia jazykových škôl Slovenska, Českej republiky a Lotyšska diskutovali o cieľoch a rozsahu projektu, ako aj o pridelených úlohách pre prvú etapu. Hlavným vektorom práce v nasledujúcich mesiacoch je zhromažďovanie a analýza informácií o školiacich materiáloch dostupných v každej zúčastnenej krajine.

Na stretnutí sa partneri Alona Kurotova, Jitka Blazkova, Ladislav Blazek, Adela Vitkovska, Jurij Vitkovskij, Oleh Verhulenko dohodli na rozdelení úloh v rámci projektu a stanovili ďalšie ciele, ktoré sú zamerané hlavne na zhromažďovanie informácií o dostupných školiacich materiáloch v každej krajine. Ďalšie stretnutie je naplánované na začiatok júna.