Project NEWS SK

Offline stretnutie účastníkov projektu Med-Integro v lotyšskej Rige

V dňoch 4. a 5. augusta sa v lotyšskej Rige stretli zástupcovia akreditovanej jazykovej školy iCan s partnermi projektu MEDINTEGRO SAAIC - Erasmusplus SK - medzinárodnej informačnej a vzdelávacej platformy zameranej na relokáciu lekárov a zdravotníckeho personálu v Európe.

Počas stretnutia:

- Spoločnosť iCanSchool predstavila štruktúru a čiastočný obsah informačnej webovej stránky a spolu s partnermi si prerozdelili zodpovednost za šesť jazykových verzií informácií zverejnených na webovej stránke.

- EuroFortis predstavil projekt webovej vzdelávacej platformy pre zdravotníkov a získal spätnú väzbu od partnerov. Na základe toho boli prijaté konečné rozhodnutia o technickom vývoji, rozsahu a organizácii práce na platforme

- Spoločnosť Jazyková škola Threshold Training Associates predstavila svoje plány týkajúce sa metodiky odbornej prípravy a vývoja interaktívneho obsahu odbornej prípravy.

- Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku oboznámil partnerov so špecifikami z pohľadu legislatívy, ktoré bude potrebné zo strany partnerov z jednotlivých krajín doplniť do platformy.

Na záver stretnutia projektový tím dohodol pravidlá spolupráce na projekte, formy podávania správ a vzájomného monitorovania ako aj začal plánovať propagáciu projektu.

Ďakujeme všetkým partnerom za hodnotné stretnutie!